Apurahat

ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖN APURAHAT

Säätiön jakoi vuonna 2003 ensimmäisen kerran stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia yhteensä 26.620 euroa, vuonna 2004 yhteensä 38.300 euroa, vuonna 2005 yhteensä 42.030 euroa, vuonna 2006 yhteensä 99.500 euroa, vuonna 2007 yhteensä 62.919 euroa, vuonna 2008 yhteensä 69.400 euroa, vuonna 2009 yhteensä 45.000 euroa, vuonna 2010 yhteensä 60.000 euroa, vuonna 2011 yhteensä 65.000 euroa, vuonna 2012 yhteensä 63.000 euroa, vuonna 2013 yhteensä 65.000 euroa, vuonna 2014 yhteensä 65.500 euroa  vuonna 2015 yhteensä 62.750 euroa ja vuonna 2016 yhteensä 60.000 euroa.

Apurahat 2017

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2017 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti:

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla heille 500 euron stipendejä ja enintään 20.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten.  Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.
  2. Säätiö kehittää ja tukee sydän- ja diabetestautien tutkimusta ja hoitoa jakamalla enintään 20.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.
  3. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 10.000 euron avustuksia.
  4. Säätiö jakaa enintään 2.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Apurahoja, avustuksia ja stipendejä haetaan säätiön hakulomakkeella, joka on saatavissa säätiön asiamieheltä ja kotisivulta www.tuovisensaatio.fi. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä tai sähköpostilla skannattuna asiamiehelle viimeistään tiistaina 31.10.2017.  Apurahat myönnetään 30.11.2017 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen, Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy, Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti,            puh. 020-751 3890 faksi: 03-751 3381 sähköposti: toimisto@asajotoimisto.fi                    

Myönnetyt apurahat 2017

Hakemuksia oli jätetty määräpäivään mennessä yhteensä 89. Hallitus päätti jakaa vuoden 2017 apurahat seuraavasti (suluissa v. 2016):

Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille 500 euron stipendejä 26 (14) kappaletta yhteensä 13.000 (7.000) euroa seuraavasti:

Anttila Arttupekka, Helsinki, Metropolia AMK  500
Hirvijoki Tuomas, Oulu, Oulun yliopisto  500
Jääskeläinen Juuso, Lahti, LAMK   500
Kaartinen Dimitri, Lahti, LAMK  500
Kaikko Terhi, Orimattila, LT   500
Kaikkonen Saku, Lahti, LAMK   500
Kaitila Hilja-Maaria, Lahti, LAMK   500
Kannisto Panu, Espoo, Aalto  500
Kari Elisa, Tampere, TTY  500
Karjalainen Johannes, Lahti, LAMK  500
Kukkonen Niko, Espoo, Aalto  500
Kukkonen Roope, Lahti, LAMK  500
Laari Milla, Joensuu, UEF  500
Lahtinen Jatta, Helsinki, Aalto  500
Lahtinen Kiia, Helsinki, Aalto  500
Lampinen Vili, Lahti, TY  500
Mercier Leon, Helsinki, HY  500
Mörttinen Ari-Pekka, Lahti, LAMK  500
Pirhonen Elli, Lahti, TTY  500
Puikkonen Laura, Helsinki, Aalto  500
Rantala Tero, Lahti, LAMK  500
Räsänen Juho, Lahti, LAMK  500
Räty Ilkka, Lahti, LAMK  500
Saarinen Olli, Tampere, TTY  500
Suokas Noora, Lahti, LAMK  500
Taitto Aino, Vantaa, TAMK  500

Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille ja tutkijoille enintään 20.000 euron tutkimusapurahoja 3 (3) kappaletta yhteensä 14.200 (13.000) euroa seuraavasti:

Liu Xinxin, FT, Lahti, HY
PostDoc –tutkimusapuraha: Teurastamojätteen käyttömahdollisuudet saastuneen maaperän kunnostuksessa
- aineiston analysointi, kirjoittaminen ja julkaiseminen                5.000
Parajuli Anirudra, M.Sc, Lahti, HY
Väitöskirjatyö: Shifts in the bacterial taxa related to immune
function in the human gut in response to urbanization                8.000
Saunila Minna, TkT, LUT
Sustainable development through new technologies- hankkeen
kyselyaineiston jatkokehittäminen, raportointi ja levittäminen    1.200                                                                         

Sydän ja diabetestautien tutkimusta ja hoitoa varten enintään 20.000 euron apurahoja 3 (2) kappaletta yhteensä 13.000 (14.000) euroa seuraavasti:

Ekström Kaj, LL, kardiologian erikoislääkäri, Lahti, PHKS
Väitöskirjatyö ja tutkimusapuraha:
Ennustetekijät tulehduksellisissa sydänsairauksissa                     5.000
Kerola Tuomas, Dos, kardiologian erikoislääkäri
PostDoc matka-apuraha:
Sydämen rytmihäiriöiden ja niiden syntymekanismien
tutkiminen, Kalifornian Yliopisto San Fransisco, USA                   5.000
Sillanmäki Saara, LL, Kuopio, UEF
Väitöskirjatyö ja matka-apuraha:
Sydämen vasemman kammion supistumistoiminnan tutkiminen,
Pittsburgh, USA                                                                             3.000

Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille enintään 1.000 euron ja nuorisotyön tukemiseen enintään 10.000 euron avustuksia 8 (8) kappaletta yhteensä 12.500 (14.500) euroa seuraavasti:

Alanko Jukka, erityisluokanopettaja, Lahti
Mukkulan peruskoulun erityisluokkien taidekummitoiminnan tuki 1.000 Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahti
Lasten virkistystoiminta ja sosiaalinen kuntoutustuki                     1.000
Lahden seudun erilaiset oppijat ry, Lahti
Toiminnallinen keskiviikko –harrastekerhon tuki                            3.000
Lahden seudun kehitysvammaisten Tuki ry, Lahti
Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan tuki                                  3.000
Monon Side ry, Lahti
Nuorten ehkäisevä päihde- ja mielenterveystuki                            1.000
Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry
Lapsi- ja nuorisotyön Vertti-leiritoiminnan tuki                              1.500
Riikonen Ida, Lahti
Vammaisen, monisairaan nuoren virkistysmatkan tuki
hakijan lomamatkakustannuksiin saattajan kanssa                        1.000
Sydänlapset ja –aikuiset ry:n Päijät-Hämeen alueosasto, Lahti
Vertaistukitoiminnan tuki - erityisryhmien uintivuoron
kustannuksiin sydänlapsille                                                            1.000

Tuovisen Liikenne Oy:n ja Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille, jotka ovat sairauden tai vanhuuden vuoksi avustuksen tarpeessa, enintään 2.000 euron avustuksia 18 (20) kappaletta yhteensä 9.300 (11.500) euroa

Säätiön maksaa vuoden 2017 stipendit, apurahat ja avustukset yhteensä 62.000 (60.000) euroa saajille joulukuun 1. päivään mennessä.

                          Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr

                                      hallitus

Lataa apurahahakemus:

Lomake.docx

Lomake.pdf