Apurahat

ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖN APURAHAT

Säätiön jakoi vuonna 2003 ensimmäisen kerran stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia yhteensä 26.620 euroa, vuonna 2004 yhteensä 38.300 euroa, vuonna 2005 yhteensä 42.030 euroa, vuonna 2006 yhteensä 99.500 euroa, vuonna 2007 yhteensä 62.919 euroa, vuonna 2008 yhteensä 69.400 euroa, vuonna 2009 yhteensä 45.000 euroa, vuonna 2010 yhteensä 60.000 euroa, vuonna 2011 yhteensä 65.000 euroa, vuonna 2012 yhteensä 63.000 euroa, vuonna 2013 yhteensä 65.000 euroa, vuonna 2014 yhteensä 65.500 euroa  vuonna 2015 yhteensä 62.750 euroa ja vuonna 2016 yhteensä 60.000 euroa, vuonna 2017 jaettiin 62.000 euroa.

Apurahat 2018

Säätiön hallitus päätti jakaa vuoden 2018 stipendit, apurahat ja avustukset yhteensä 65.000 euroa (62.000), seuraavasti (suluissa v. 2017)

Listassa nimensä julkaisuluvan antaneet:

1. Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille 500 euron stipendejä 18(26) kappaletta yhteensä 9.000(13.000) euroa seuraavasti:

Haltsonen Santtu, LAMK, 500
Helppi Olli, LUT, 500
Jakonen Jere, TTY, 500
Luukka Oliver. TTY, 500
Linnomaa Lauri, Aalto-yliopisto, 500
Nieminen Antti-Juho, Aalto-yliopisto, 500
Nuuttila Katri, Itä-Suomen yliopisto, 500
Peltonen Veera, LUT, 500
Penttinen Sanni, Itä-Suomen yliopisto, 500
Pessa Antti, Aalto-yliopisto, 500
Peterzens Elias, Aalto-yliopisto, 500
Pohjanlehto Ida, HY, 500
Ruutu Katri, Aalto-yliopisto, 500                                                                            Solkio Konsta, LAMK, 500
Stucki Oskar, LUT, 500
Stucki Walter, LUT, 500
Viikilä Riku, TAMK, 500                                                                                               Sekä yksi saaja, jolta ei julkaisulupaa, 500

2. Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille ja tutkijoille enintään 30.000 euron tutkimusapurahoja 2(3) kappaletta yhteensä 18.600(14.200) euroa seuraavasti:

Alitalo Olga-Sofia, FM
Syöpähoidossa käytettyjen lääkeaineiden kohtalo kunnallisessa
jätevedenpuhdistuksessa ja niiden puhdistaminen syntypaikalla              8.600
Allen John A., M.Eng.
Kaupunkipuistot koirien käymälöinä: Vaikutukset typpilaskeumaan,
ekosysteemipalveluihin ja ihmisen hyvinvointiin kaupunkipuistoissa      10.000

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

3. Sydän ja diabetestautien tutkimusta ja hoitoa varten enintään 30.000 euron apurahoja
2(3) kappaletta yhteensä 19.000(13.000) euroa seuraavasti:

Hakkarainen Pirjo, Terveystiedon tohtori
Tyypin 1 diabetesta sairastava työelämässä 2010, post doc -tutkimus     15.000
Lampinen Vili, FM
Noroviruksen kaltaiseen partikkeliin perustuva rokotealusta
sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen ehkäisyssä                           4.000

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

4. Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille enintään 1.000 euron ja nuorisotyön tukemiseen enintään 15.000 euron avustuksia 5(8) kappaletta yhteensä 10.000(14.500) euroa seuraavasti:

Alanko Jukka, erityisluokanopettaja, Mukkulan peruskoulu,
Viro-2019 -projektin tuki                                                                             1.000
Lahden seudun erilaiset oppijat ry, Toiminnallinen keskiviikko-
harrastekerho oppimisvaikeuksisille nuorille, tuki                                      3.000
Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki ry, ammattikorkeakoulussa
opiskelevien nuorten ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön                2.000
Salpausselän luonnonystävät ry, erityistukea tarvitsevien
lasten puutarhakasvatus ja lasten luontoleirit, tuki                                    2.000         Sylviakotiyhdistys ry/koulun 8.-9. lk, Leirikoulu toukokuu 2019,
Espanjan Vinarosissa, tuki                                                                           3.000

Avustuksen saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys avustuksen käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

5. Tuovisen Liikenne Oy:n ja Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille, jotka ovat sairauden tai vanhuuden vuoksi avustuksen tarpeessa, enintään 4.000 euron avustuksia 14(18) kappaletta yhteensä 7.400(9.300) euroa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2018 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti:

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla heille 500 euron stipendejä ja enintään 30.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.
  2. Säätiö kehittää ja tukee sydän- ja diabetestautien tutkimusta ja hoitoa jakamalla enintään 30.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.
  3. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.
  4. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Apurahoja, avustuksia ja stipendejä haetaan säätiön hakulomakkeella, joka on saatavissa säätiön asiamieheltä ja kotisivulta www.tuovisensaatio.fi. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä tai sähköpostilla skannattuna asiamiehelle viimeistään keskiviikkona 31.10.2018.  Apurahat myönnetään 30.11.2018 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen, Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy, Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti, puh. 020-751 3890,                faksi: 03-751 3381, sähköposti: toimisto@asajotoimisto.fi                    

 

 

                          Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr

                                        hallitus