Apurahat

ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖN APURAHAT

Säätiön jakoi vuonna 2003 ensimmäisen kerran stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia yhteensä 26.620 euroa, vuonna 2004 yhteensä 38.300 euroa, vuonna 2005 yhteensä 42.030 euroa, vuonna 2006 yhteensä 99.500 euroa, vuonna 2007 yhteensä 62.919 euroa, vuonna 2008 yhteensä 69.400 euroa, vuonna 2009 yhteensä 45.000 euroa, vuonna 2010 yhteensä 60.000 euroa, vuonna 2011 yhteensä 65.000 euroa, vuonna 2012 yhteensä 63.000 euroa, vuonna 2013 yhteensä 65.000 euroa, vuonna 2014 yhteensä 65.500 euroa  vuonna 2015 yhteensä 62.750 euroa ja vuonna 2016 yhteensä 60.000 euroa, vuonna 2017 jaettiin 65.000 euroa.

Apurahat 2018

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2018 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti:

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla heille 500 euron stipendejä ja enintään 30.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten.  Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.
  2. Säätiö kehittää ja tukee sydän- ja diabetestautien tutkimusta ja hoitoa jakamalla enintään 30.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.
  3. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.
  4. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Apurahoja, avustuksia ja stipendejä haetaan säätiön hakulomakkeella, joka on saatavissa säätiön asiamieheltä ja kotisivulta www.tuovisensaatio.fi. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä tai sähköpostilla skannattuna asiamiehelle viimeistään keskiviikkona 31.10.2018.  Apurahat myönnetään 30.11.2018 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen, Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy, Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti,            puh. 020-751 3890 faksi: 03-751 3381 sähköposti: toimisto@asajotoimisto.fi                    

 

 

                          Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr

                                        hallitus